COMBO GIẢM MỠ SIÊU TỐC SLIMMING DAY COLLAGEN – SLIMMING BODY 2 CẢI TIẾN

1,540,000 1,450,000

COMBO GIẢM MỠ SIÊU TỐC NGÀY ĐÊM SLIMMING DAY COLLAGEN VÀ SLIMMING BODY 2 VỚI ĐAI ĐIỆN CẢI TIẾN GIẢM TỪ 1540K CHỈ CÒN 1450K, LƯU Ý: ĐAI CẢI TIẾN CHỈ DÙNG ĐƯỢC Ở VIỆT NAM, KO DÙNG ĐƯỢC Ở NƯỚC NGOÀI!!!!

Danh mục: